tax, ภาษีที่ดิน, ภาษีโรงเรือน, นกไดโนสคูล, ภงด.94, ภงด.90, บ้านเช่า, rent
เรื่องเล่าไม่จำกัด

แบ่งห้องในบ้านให้เช่าต้องเสียภาษียังไง

หนึ่งในสิ่งที่นกต้องทำในช่วงเวลานี้ คือ การหาข้อมูลเรื่องของภาษีการให้เช่าห้องพัก เพราะคนรู้จักใกล้ตัวจะแบ่งห้องในบ้านให้คนเช่า

ซึ่งสิ่งที่ต้องถามตามมา ก็คือ เราจะต้องเสียภาษีแบบไหน ทำยังไงถึงจะถูกต้อง หากจะต้องเสียภาษีจะต้องกันเงินไว้เท่าไหร่

tax, ภาษีที่ดิน, ภาษีโรงเรือน, นกไดโนสคูล, ภงด.94, ภงด.90, บ้านเช่า, rent

เมื่อหาข้อมูลจากหลายแหล่งมาแล้ว นกก็ขอสรุปตกผลึกความเข้าใจไว้ในบทนี้ อาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่แวะเข้ามาอ่านกันด้วยค่ะ [ออกตัวก่อนว่านกเป็นเภสัช ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี ข้อมูลในนี้มาจากการทำความเข้าใจ หากท่านใดมีความชำนาญติติงได้เลยค่ะ]

 

ภาษีที่ต้องเสียสำหรับผู้ให้เช่าหรือเจ้าของบ้าน (อันที่จริงต้องเรียกว่าเจ้าของโฉนด) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. ภาษีเงินได้
2. ภาษีที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

tax, ภาษีที่ดิน, ภาษีโรงเรือน, นกไดโนสคูล, ภงด.94, ภงด.90, บ้านเช่า, rent

 

ในเรื่องของภาษีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินนั้น เงินได้ที่เข้ามาจะเป็นรายได้ที่ต้องลงในหมวด “เงินได้สุทธิ” มาตรา 40 วงเล็บ 5 [40(5)] หากได้เงินจากการให้เช่ารวมแล้วน้อยกว่า 1 ล้านบาท

แต่จะไปอยู่ในประเภท “รายได้พึงประเมิน” หากเงินได้จากการปล่อยเช่านั้นรวมแล้วมากกว่า 1 ล้านบาทต่อปี แบบนี้จะถูกเหมาจ่ายภาษี 0.5 เปอร์เซ็นต์ค่ะ เช่น หากปล่อยเช่า ห้องละ 10,000 บาท มี 100 ห้อง เท่ากับได้รายได้ 1 ล้านบาท ต้องเหมาจ่ายภาษี = 1 ล้าน x 0.5% = 5,000 บาท

tax, ภาษีที่ดิน, ภาษีโรงเรือน, นกไดโนสคูล, ภงด.94, ภงด.90, บ้านเช่า, rent

แต่ทีนี้ บ้านที่จะให้เช่า จะมีรายได้จากการปล่อยเช่าไม่เกิน 1 ล้านบาท นกก็เลยตัดประเด็นเรื่องของรายได้พึงประเมินไป มาสนใจที่การคิด “รายได้สุทธิ”

 

มาดูกันที่รายได้ที่เป็น “เงินได้สุทธิ” ที่จะลงไปในมาตรา 40 วงเล็บ 5 จะแบ่งเป็น 2 กรณีคือ
1. หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย 30% ของยอดรายได้ หรือ
2. หักค่าใช้จ่ายไปตามจริง

tax, ภาษีที่ดิน, ภาษีโรงเรือน, นกไดโนสคูล, ภงด.94, ภงด.90, บ้านเช่า, rent

 

มีวิธีคิดดังนี้

1. กรณีแรก การหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย 30% ของยอดรายได้ค่าเช่า

ตัวอย่างเช่น ให้ปล่อยให้เช่าห้องละ 5,000 บาท คูณ 3 ห้อง ก็เท่ากับเงิน 1 แสนแปดหมื่นบาทต่อปี
หักค่าใช้จ่ายได้ 30% ของยอด 1 แสนแปด ก็คือ หักได้ 54,000 บาท

แล้วนำมาเข้าสูตร

รายได้จากค่าเช่าต่อปี ลบด้วยค่าใช้จ่าย 30% (ที่คำนวณไว้ตามตัวอย่าง) ลบด้วยค่าลดหย่อน (ซึ่งสูงสุดได้ไม่เกิน 60,000 บาท) แล้วคูณด้วยอัตราภาษีในระดับที่คนนั้น ๆ ต้องจ่ายตามที่เคยคำนวณ ภงด. ให้สรรพากร [รายได้ส่วนนี้ รัฐจะเอาเข้ากรมบัญชีกลาง เพื่อจัดสรรอย่างเหมาะสมต่อไป]

ตัวอย่างเช่น รายได้จากการปล่อยเช่าสามห้อง (ห้องละ 5 พันบาท) คือ 180,000 บาทต่อปี ลบด้วยค่าใช้จ่าย 54,000 บาท (คิดแบบเหมา 30% ที่กล่าวข้างต้น) ตามด้วย ลบค่าลดหย่อน 60,000 บาท (สมมติคนนี้ลดได้สูงสุดเลย) จะเหลือเงินได้สุทธิที่ต้องไปคำนวณอัตราภาษี เท่ากับ 66,000 บาท

180,000 – ( 54,000 + 60,000 ) = 66,000 ==> นำ 66,000 บาท นี้ ไปคูณอัตราภาษีที่ต้องจ่าย

 

tax, ภาษีที่ดิน, ภาษีโรงเรือน, นกไดโนสคูล, ภงด.94, ภงด.90, บ้านเช่า, rent

 

tax, ภาษีที่ดิน, ภาษีโรงเรือน, นกไดโนสคูล, ภงด.94, ภงด.90, บ้านเช่า, rent

 

ซึ่งค่าตัวเลขนี้ จะต้องนำไปยื่นเป็นใน ภงด. 94 กลางปี หรือที่เรียกว่า “ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาครึ่งปี”

โดยเขาจะนับรายได้จากเดือนมกราคม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน แล้วให้จ่ายในเดือนกันยายนของปีเดียวกัน

ขณะเดียวกัน ต้องไปยื่นภาษี ภงด. 90 ช่วงสิ้นปีด้วย ซึ่งจะคำนวณจากรายได้ตั้งแต่มกราคมถึงธันวาคมตามปีปฏิทิน 365 วัน แล้วไปยื่นในเดือนมีนาคมของปีต่อไป ซึ่งเป็นสิ่งที่แทบทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้ว

ถ้าอ่านแค่นี้ จะดูเหมือนซ้ำซ้อน .. แต่ที่จริงแล้ว มีกระบวนการหักลดให้
เพราะ การยื่น ภงด. 90 นั้น เขาจะเอายอดภาษีที่ได้ชำระแล้วตาม ภงด. 94 ไปหักลบออก เพื่อไม่ให้มีความซ้ำซ้อนค่ะ

นี่คือ วิธีการคิดเงินได้สุทธิตามมาตรา 40 วงเล็บ 5 แบบหักค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย 30%

tax, ภาษีที่ดิน, ภาษีโรงเรือน, นกไดโนสคูล, ภงด.94, ภงด.90, บ้านเช่า, rent

 

 

2. กรณีที่ 2 เป็นการหักค่าใช้จ่ายตามจริง

เหมาะกับกรณีที่คุณรู้ว่ามีต้นทุนมากกว่า 30% ในการทำธุรกิจนี้ เช่น มีค่าตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ รีโนเวท ฯลฯ ซึ่งสำคัญมากเรื่องการเก็บใบเสร็จเอาไว้เป็นหลักฐาน

ซึ่งส่วนนี้ใน “อดีต” นั้น ผู้ให้เช่าสามารถนำ “ภาษีโรงเรือน” มาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้

tax, ภาษีที่ดิน, ภาษีโรงเรือน, นกไดโนสคูล, ภงด.94, ภงด.90, บ้านเช่า, rent

ที่นกพูดว่าเป็นใน “อดีต” เพราะมีเซอร์ไพรส์อัพเดท จากการที่นกไม่ใช่คนในวงการแบ่งห้องเช่า วันนี้มาตกกระไดพลอยโจนหาข้อมูลเรื่องภาษี เลยทำให้ได้ความรู้ใหม่ว่า “ภาษีโรงเรือน” กลายเป็น “อดีต” ไปแล้ว

จากการหาข้อมูลเรื่องภาษีจากการให้เช่าทรัพย์สิน ก็เลยทำให้ได้รู้ว่าภาษีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างมี “พัฒนาการ” จนอัพเดตในปี พ.ศ. 2563 อย่างไรบ้าง

 

ลำดับแบบภาษาง่าย ๆ เลยนะคะ…
ในอดีตที่ผ่านมา “ภาษีบำรุงท้องที่” หรือที่เรียกกันเอง ๆ ว่า ‘ภาษีดอกหญ้า’ ก็คือ ภาษีที่เราจ่ายทั่วไปให้แก่สำนักงานส่วนปกครองท้องถิ่น อบต ณ เขตพื้นที่ของที่ดินเราตั้งอยู่ เป็นเหมือนการเสียค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงท้องถิ่นในระดับต่ำ เช่น เรามีที่ดินที่นครสวรรค์ โคราช อุบลราชธานี โดยปล่อยให้คนแถวนั้นเช่าหรือ ปล่อยว่างเปล่า ก็ต้องเสียภาษีตามเรทที่ระบุประเภทนี้

ซึ่งต่อมา ก็ได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับ “ภาษีโรงเรือนและที่ดิน” ซึ่งก็ทำกันมานับสิบ ๆ ปี เพื่อเก็บภาษีจากรายได้ต่อปีของผู้ให้เช่า เช่น แบ่งห้องให้เช่า ให้เช่าคอนโดเพื่ออยู่อาศัย ฯลฯ โดยเขาจะคิดในอัตรา 12.5% ของรายได้ต่อปี [ถือว่าสูงมาก เมื่อเทียบกับภาษีบำรุงท้องที่ที่เพิ่งกล่าวไป]

tax, ภาษีที่ดิน, ภาษีโรงเรือน, นกไดโนสคูล, ภงด.94, ภงด.90, บ้านเช่า, rent

 

ยกตัวอย่างเช่น มีห้องให้เช่า 3 ห้อง ห้องละ 5,000 บาท คูณ 12 เดือน เท่ากับ 180,000 บาทนี่คือรายได้ต่อปี
ถ้าคิดภาษีโรงเรือนฯ แบบในอดีตที่ผ่านมา จะต้องจ่ายภาษีโรงเรือนฯ 12.5% คูณด้วย 180,000 บาท เท่ากับต้องจ่าย 22,500 บาท
โดยภาษีก้อนนี้ เมื่อไหร่ที่มากกว่า 9,000 บาท รัฐให้หารจ่ายเป็น 3 งวดได้ โดยต้องยื่นที่สำนักงานท้องถิ่น อบต ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะไปเองหรือมอบอำนาจ หรือส่งไปรษณีย์ได้

แต่ล่าสุดที่นับว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่ง และเหมาะกับภาวะที่คนส่วนใหญ่ต้องรัดเข็มขัด คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่นั้นไม่ต้องใช้แล้ว ให้ไปใช้ภาษีฉบับใหม่ คือ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แทน

ซึ่งจะเริ่มเก็บงวดแรกในเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่ก็ได้ยืดระยะเวลาไปจนกระทั่งถึง 30 เมษายน ปี 2564 (ปีหน้า)

โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น จะไม่ได้คิดตามรายได้จากค่าเช่าของผู้ให้เช่าแล้ว แต่จะคิดตาม “มูลค่าประเมิน ขนาดพื้นที่ และการเสื่อมราคา ” ของที่ดินและพื้นที่ใช้สอย ก่อนนำไปเข้าตารางคำนวณตามอัตราภาษีของกรมธนารักษ์ ตรงนี้สำคัญมาก เป็นความรู้ใหม่สำหรับนกเลยค่ะ

 

 

ตรงนี้ สำหรับคนที่ไม่สันทัดเรื่องที่ดินและหน่วยพื้นที่ ขอทบทวนกันหน่อย
โดยทั่วไปแล้ว ที่ดิน เราจะคิดเป็นหน่วยตารางวา (ตร.วา) 1 ไร่เท่ากับ 400 ตารางวา หรือ 4 งาน
ส่วนพื้นที่ใช้สอย หรือพูดง่าย ๆ ว่าเป็นพื้นที่ภายในบ้าน ภายในคอนโด ที่เราใช้สอยทำประโยชน์ อยู่อาศัย หรือสร้างรายได้ ภายในตัวอาคารต่าง ๆ นั้น จะคิดกันเป็นตารางเมตร (ตร.ม.)

เหมือนที่เราซื้อคอนโด จะคิดหน่วยเป็นตารางเมตร เช่น คอนโด 40 ตารางเมตร ถ้าหาร 4 ก็จะเท่ากับ 10 ตารางวา

ขอแถมค่ะ ว่าค่าส่วนกลางของคอนโดต่าง ๆ ก็จะคิดตามตารางเมตร เช่น 36 บาทต่อ ตร.ม. หากห้องคอนโดคุณมีขนาด 40 ตร.ม. ก็ต้องเสียค่าส่วนกลางเฉลี่ยเดือนละ 1,440 บาท ซึ่งนิติบุคคลของคอนโดจะเก็บค่าส่วนกลางรายปี ก็เท่ากับต้องเตรียมสตางค์ไว้จ่าย 1,440 คูณ 12 เดือน = 17,280 บาท (ปีละครั้ง) เป็นต้น

 

เอาล่ะ.. ย้อนกลับมาที่ การคิดเงินภาษี
การคิด “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
จะคิดตามสูตร ที่ต้องแยกคิดสองส่วน คือ 1. มูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง (อาคาร ห้อง) และ 2. มูลค่าของตัวที่ดิน

ตามวิธีคิด ดังนี้
1. มูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง (อาคาร ห้อง)
ให้อิงตามราคาประเมินจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ โดยเขาจะคิดตามขนาดพื้นที่เป็นตารางเมตร

http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/

เข้าตามลิงค์เว็บไซต์ที่นกแนบไว้นี้ เขาจะให้ติ๊กเลือกจังหวัด และชนิดอาคาร เช่น บ้านเดี่ยว ตึกแถว โรงงาน ฯลฯ
กด Enter ปุ๊บ จะแสดงเป็นราคาประเมิน ต่อ ตร.ม.

เช่น นกเลือก จังหวัด = ฉะเชิงเทรา ประเภทอาคาร = บ้านเดี่ยว
ผลคือ ราคาประเมินอยู่ที่ 6,800 บาทต่อตร.ม.

tax, ภาษีที่ดิน, ภาษีโรงเรือน, นกไดโนสคูล, ภงด.94, ภงด.90, บ้านเช่า, rent

 

สำหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าอาคารที่เรามีเป็นแบบไหน ตรงกับนิยามของกรมธนารักษ์หรือไม่ เปิดอ่านได้จากไฟล์ pdf ข้างล่างนี้ ซึ่งราคาประเมินที่แนบนี้จะใช้กับ ช่วงปี พ.ศ. 2559-2562 ค่ะ
http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/search_data/detail.pdf

ตัวอย่างเช่น
บ้านเดี่ยว จากนิยามของกรมธนารักษ์ หมายถึง สิ่งปลูกสร้างหลังเดี่ยว ๆ ไม่มีการเชื่อมโครงสร้างหลัก (เช่น คาน) ไปสู่อาคารหลังอื่น ๆ จะเป็นบ้านไม้ทั้งหลัง บ้านครึ่งไม้ครึ่งตึก บ้านตึกปูน 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น หรือตึกแฝด ก็เข้าข่ายบ้านเดี่ยวทั้งหมดค่ะ

สิ่งที่ต้องไม่เผลอคือ ถ้ามีมากกว่า 1 ชั้น การคำนวณพื้นที่ต้อง คูณ จำนวนชั้นด้วย เช่น ถ้าชั้นละ 25 ตร.ม. สามชั้น ก็เท่ากับ 25×3 =75 ตารางเมตร เอา 75 ไปคำนวณต่อ
แต่ถ้าพื้นที่ชั้นบนเป็นแบบชั้นลอย พื้นที่ลดลง ก็คำนวณตามจริง ลดสัดส่วนพื้นที่ลงไปค่ะ

จากตัวอย่าง
สมมติมีบ้านเดี่ยวสองชั้น ๆ ละ 50 ตร.ม. ที่ฉะเชิงเทรา ราคาประเมินที่ 6,800 บาท
ก็จะคิดเป็น 50 x 2 x 6,800 = 680,000 บาท

 

แต่! ยังไม่จบเท่านี้
ต้องมาดูเรื่องค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานที่ผ่านไปแล้วของตึกอาคารด้วย (จะได้ลดหย่อนเพิ่มอีก)
ซึ่งกรมธนารักษ์ก็มีตารางตัวเลขให้เทียบได้สะดวกมาก ๆ ตามลิงค์ข้างล่างนี้ค่ะ
http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/search_data/deprice.htm

โดยกรมธนารักษ์จะให้น้ำหนักความเสื่อมของตึกตามวัสดุที่ใช้สร้างค่ะ เช่น ไม้ทั้งหลัง ไม้ครึ่งปูนครึ่ง ปูนทั้งหมด เรทจะต่างกัน (ไม้จะผุกร่อนเร็วกว่าอิฐปูน เขาจะให้หักค่าความเสื่อมมากกว่า)

เช่น ปลูกสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง อายุ 10 ปีแล้ว ได้ค่าความเสื่อม หักไป 40% ถ้าเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ ได้หักค่าความเสื่อม 30% กรณีเป็นปูนตึกทั่วไป ๆ ก็ได้หักค่าความเสื่อม 10% ค่ะ

tax, ภาษีที่ดิน, ภาษีโรงเรือน, นกไดโนสคูล, ภงด.94, ภงด.90, บ้านเช่า, rent

สมมติจากตัวอย่าง บ้านเดี่ยวสองชั้น ๆ ละ 50 ตร.ม. ที่ฉะเชิงเทรา ราคาประเมินที่ 6,800 บาท
ก็จะคิดเป็น 50 x 2 x 6,800 = 680,000 บาท
โดยเป็นบ้านปูน อายุ 15 ปี จะได้หักค่าความเสื่อมไป 20% คิดเป็น 680,000 บาท x 20% = 136,000 บาท

ฉะนั้น ในส่วนของมูลค่าบ้านหรืออาคาร จะเหลือเท่ากับ 680,000 – 136,000 = 544,000 บาทค่ะ
ให้เอา 544,000 บาท ตั้งไว้ในใจเป็น มูลค่าก้อนแรกค่ะ (รอคำนวณมูลค่าของตัวที่ดิน เอามารวมกัน แล้วค่อยไปคิดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะ)

2. มูลค่าของตัวที่ดิน
อย่างที่บอกไป พื้นที่ของบ้าน หรือ ส่วนที่ดิน ที่นับกันเป็น ตารางวา ก็คือ ตัวของสนามหญ้า ทางเดินรอบบ้านเราเอง ลานจอดรถ ซอกมุมต่าง ๆ จนถึงชิดรั้วที่อยู่ในโฉนดน่ะค่ะ ดูตามโฉนดว่ารวมเป็นพื้นที่กี่ตารางวาไว้ แล้วมาดูราคาประเมินที่ดินของเรากันค่ะ

ซึ่งการดูราคาประเมินที่ดินสมัยนี้ง่ายดายมาก ๆ ไม่ต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดินให้วุ่นวายอย่างที่หลายคนกลัวแล้ว
เพียงเอา “เลขที่โฉนด” และ “จังหวัด” ไปกรอกในช่องค้นหาในเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ ตามลิงค์ที่นกแนบมานี้ ก็จะรู้ราคาประเมินที่ดินของเราเลย
http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/

ทั้งนี้ตัวเลขราคาประเมินของกรมธนารักษ์นี้ เขาจะมีการสำรวจทุก ๆ 4 ปี โดยสำหรับรอบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ต้องคำนวณจ่ายในปี พ.ศ. 2563 (ที่ยืดจากส.ค.2563 ไปไม่เกิน 30 เมษายน 2564) ตัวเลขประเมินที่แสดงนี้ใช้ได้อยู่ค่ะ

ส่วนตัวเลขที่เขาจะบันทึกใหม่ในวันที่ 1 ธันวาคมปี 2563 ก็จะนำไปใช้ในปีภาษีรอบถัดไปอีก 4 ปี

ทีนี้ สมมติว่าตัวเลขของโฉนดของเรา ที่กรอกในเว็บไซต์กรมธนารักษ์ มีราคาประเมินอยู่ที่ 10,000 บาท ต่อตารางวา
โฉนดเรา พื้นที่ 150 ตารางวา ก็เท่ากับ มูลค่า 10,000 x 150 = 1,500,000 บาท นั่นเอง
1,500,000 บาท นี่คือ มูลค่าก้อนสอง

เอามูลค่าก้อนแรก (ตึกอาคาร) + ก้อนสอง (ที่ดิน)
ถ้าตามตัวอย่าง คือ 544,000 บาท + 1,500,000 บาท = 2,044,000 บาท

เจ้าตัวเลข 2,044,000 บาท นี่ละค่ะ คือ ตัวเลขเบ็ดเสร็จ ที่เราต้องนำไปเทียบกับอัตราเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังตารางต่อไปนี้ค่ะ

ถ้ามูลค่า “บ้าน” ที่คำนวณได้ ต่ำกว่า 10 ล้าน โดยเป็นบ้านหลัก (ก็คือเจ้าของโฉนดเป็นเจ้าบ้านเองเป็นหลังแรก) => กรณีนี้ ไม่ต้องเสียภาษีค่ะ

แต่ถ้ามูลค่าช่วง 10-50 ล้าน จะต้องเสียภาษีในส่วนของมูลค่า “บ้าน” ; ส่วนมูลค่า “บ้าน” + “ที่ดิน” จะไม่ต้องเสียภาษี ; แต่ถ้าเป็นบ้านหลัง 2, 3, 4, … ก็ต้องเสียเพิ่มอัตรา 0.02% ค่ะ

tax, ภาษีที่ดิน, ภาษีโรงเรือน, นกไดโนสคูล, ภงด.94, ภงด.90, บ้านเช่า, rent

เรียกว่ามีช่วง “ขั้นบันได” ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เหมือนระบบการคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่เรทการคิด ก็ต่างกันไปค่ะ

ทั้งนี้ การยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ทาง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือ อปท. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นผู้คิดคำนวณและส่งจดหมายแจ้งมาที่เจ้าของบ้าน/ที่ดินให้ไปติดต่อชำระค่ะ

ที่กล่าวมายืดยาว นกก็ได้ทบทวนตัวเองอีกรอบและขอสรุปอีกครั้งว่า
ภาษีจากการแบ่งพื้นที่/ห้องให้เช่าภายในบ้าน ก็คือ คำนวณตามแบบ ภงด. ภาษีเงินได้ มาตรา 40 วงเล็บ 5 และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ซึ่งมีหลักการคิดที่แตกต่างกัน ในส่วนแรก (ภงด.) จะเอาค่าเช่า ไปคำนวณเป็นรายได้ ส่วนสอง (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) คำนวณจากมูลค่าของอาคารกับที่ดินตามโฉนดค่ะ

จะเห็นได้ว่า รายจ่ายด้านภาษี ถ้าใช้ตาม พรบ. ใหม่ (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562) จะต่ำกว่าการจ่ายตามหลักเกณฑ์ของภาษีโรงเรือนที่ถูกยกเลิกการใช้ไปแล้วนั่นเอง

ตามตัวอย่าง ที่นกแสดงไว้ถ้าปล่อยเช่าห้องละ 5,000 บาท 3 ห้อง ต้องเสียภาษีโรงเรือนถึง 22,500 บาท แต่เมื่อมาคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ค่าใช้จ่ายภาษีนั้นจะอยู่ที่หลักร้อยหลักบาทเท่านั้น

ยิ่งในปี พ.ศ. 2563 ที่ไวรัสโควิดระบาด ทางการเขาให้ลดหย่อนได้อีก 90% ด้วยค่ะ
เท่ากับว่า ผู้ให้เช่า ที่มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จะจ่ายในปีนี้ เพียงแค่ 10% ของที่คำนวณว่าต้องจ่ายค่ะ

tax, ภาษีที่ดิน, ภาษีโรงเรือน, นกไดโนสคูล, ภงด.94, ภงด.90, บ้านเช่า, rent

นกหวังว่าข้อมูลและแหล่งอ้างอิงที่นกจะแนบไว้ตรงนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับหลาย ๆ คนด้วย เช่นเดียวกับที่นกได้ความรู้ใหม่อัพเดตอีกเยอะเลยค่ะ เรื่องภาษี
แล้วพบกันใหม่ค่ะ
เรียนรู้ไม่มีเวลาทำการ.. นกไดโนสคูล
16 ตุลาคม 2563

tax, ภาษีที่ดิน, ภาษีโรงเรือน, นกไดโนสคูล, ภงด.94, ภงด.90, บ้านเช่า, rent

อ้างอิง

http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/

http://www.banplong.go.th/1090

https://www.itax.in.th/

https://youtu.be/FD1aiYA8mII

https://positioningmag.com/1265653

 

Background photo created by kues – www.freepik.com

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *